website builder

ออร์แกนิคบ้านบ้าน

ออร์แกนิค คือ ผลผลิตจากการเกษตร ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมี ที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการเลี้ยง การปลูก ต้องมีการดูแลที่ดีก่อนที่จะปลูก ก็จะต้องกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติในดินที่จะปลูก เมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกต้องสะอาดปลอดภัยไม่ตลุกสารเคมี ที่สำคัญคุณสามารถทำเองได้

หญ้าปักกิ่ง

มะเร็ง

ได้มีผู้นำมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้มีผลการรักษาที่ดีขึ้น ทำให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย (รามา) ในประเทศไทยมีผู้นำหญ้าปักกิ่งมาใช้เพื่อรักษาอาการของโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งในลำคอ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia - ลูคีเมีย) เป็นต้น

ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ด้วยการรับประทานยา (น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง)  ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ

หมอยาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

ช่วยป้องกันและบำบัดโรคความดันโลหิตสูงและต่ำ

ช่วยป้องกันและบำบัดโรคไทรอยด์ 

หญ้าปักกิ่งทั้งต้นมีรสจืดชุ่ม เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอด มีสรรพคุณช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้เด็กตัวร้อน เป็นไข้ แก้ร้อนในปอด 
(Medthai)

เปราะหอม

Item Subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet nam sit, incidunt praesentium officia nihil voluptatem similique, numquam, eos eius magnam accusamus quia. Aspernatur minus unde, adipisci excepturi atque quibusdam?

พลู

Item Subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Amet nam sit, incidunt praesentium officia nihil voluptatem similique, numquam, eos eius magnam accusamus quia. Aspernatur minus unde, adipisci excepturi atque quibusdam?

อาหาร ข้างทาง

Street food

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร

ขนม ข้างทาง ร้อนและเย็น

ขนมไทย ขนมรถเข็น

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร

เครื่องดื่ม ข้างทาง ร้อนและเย็น

เครื่องตื่ม รถเข็น

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved