site templates free download

SOFTWARE

WORK FORM HOME

ZOOM MEETING
UNINSTALLER
REGIRTY REPART
SHIELD

SamDJ
SamCast
SamBroadcaster

โปรแกรมสำหรับนักจัดรายการวิทยุหรือ ให้งานด้านประชาสัมพันธ์มากมายให้เลือกใช้ มีเครื่องมือการจัดเพลง บันทึก สตรีมมิ่ง สามารถเขียนคำสั่งเพิ่มเติมได้เอง

Mobirise

SamBroadcaster PRO

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดรายการวิทยุ และสำหรับการประชาสัมพันธ์ มีเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานในการจัดรายการ พร้อมกับส่งสตรีมมิ่งออนไลน์

Mobirise

SamDJ

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดรายการวิทยุ และสำหรับการประชาสัมพันธ์ มีเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานในการจัดรายการ 

Mobirise

SamCast

ซอฟต์แวร์ ส่งสตรีมมิ่งออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมจัดรายการและเล่นเพลง หรือโปรแกรมที่ใช้ประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว

ZOOM MEETING 

MEETING

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุม สำหรับสำนักงานและองค์กรที่ต้องการจัดการประชุม มีเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมออนไลน์ เข้าดูตัวอย่าง

REVO UNINSTALLER

Uninstaller

ซอฟต์แวร์สำหรับ ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่มีความสามารถสูง สามารถถอนการติดตั้งโดยทิ้งข้อมูลที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ในเครื่องเพียงเล็กน้อย ดีกว่าการถอนการติดตั้งปกติที่ทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ทดลองใช้งานฟรี

Glarysoft registry repair

Registry repair

ซอฟต์แวร์สำหรับการ ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใข้มาเป็นเวลานาน ทำให้เครื่องช้าลง จากการปรับปรุงและเก็บค่า ต่างๆไว้ในเครื่อง หรือเกิดความเสียหาย ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยปรับปรุงให้เป็นปกติมากที่สุด ทอดลองใช้งานฟรี

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved